Menu
Obec Halič
Halič

Obnovenie vyučovania od 01.06.2020

Vážení rodičia!

Od 1.6.2020 ZŠ s MŠ Halič opäť obnovuje svoju prevádzku a to pre deti 1. stupňa, 5. ročníkov a pre MŠ. Žiaci ostatných ročníkov 2. stupňa budú pokračovať vo vyučovaní z domu. Posielam Vám niekoľko informácií k priebehu a zabezpečeniu vyučovania:

Hygienické opatrenia:

- deti budú do budovy vchádzať len hlavným vchodom (takisto aj vychádzať), kde ráno pri príchode im bude odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a urobená dezinfekcia rúk. Pokiaľ nevojdú do triedy (sú v tzv. spoločných priestoroch), musia mať rúško!!! Nebudú sa prezúvať len si poriadne utrú topánky! Skrinky zostávajú zamknuté, nič si do nich nebudú dávať. Prvý deň triedni učitelia zabezpečia, aby si veci, ktoré ešte majú v skrinkách a tiež v triedach (úbory, uteráky a podobne), pobrali domov!!!
- rodič, ktorý dovedie svoje dieťa do školy, do budovy nevstupuje,
- deti môžu byť v triedach bez rúšok,
- deti si budú utierať ruky jednorazovými papierovými utierkami, ktoré budú mať v triede a tiež na toaletách.
- ak deti opustia budovu a budú sa do nej znova vracať, opäť si musia urobiť dezinfekciu rúk,
- bufet bude zatvorený

Vyučovanie:

- bude prebiehať na dolnej chodbe, na chodbe kde sú triedy 2.B, 1.B a 5.A a trieda 5.B sa bude učiť v učebni NBV. Uzavreté bude 2. schodisko, celý vestibul s pódiom, celá chodba 2. stupňa po dievčenské záchody (vedľa 8.A) a celé druhé poschodie z dôvodu čo najmenšieho používania priestorov. Sem majú deti zakázané chodiť!
- bude môcť začínať už od 7:45 (podľa uváženia učiteľa). Všetky hodiny sa teda odučia v kmeňových triedach (výnimkou môže byť ANJ) a posledný týždeň aj HUV a samozrejme TŠV
- do 23.6. (utorok) sa budú učiť "hlavné predmety" (SJL, MAT, ANJ, PVO, PDA, VLA, INF, DEJ, GEG, BIO), od stredy 24.6. sa budú učiť výchovy + technika a pracovné vyučovanie,
- záverečná klasifikačná porada sa posúva na 25.6.2020,
- nebude pevný rozvrh, nebudeme sa riadiť klasickým zvonením. Učitelia budú učiť toľko času v danom predmete, koľko budú potrebovať. Teda napr. na 1. stupni o 7:50 začne učiteľ učiť SJL a to čo potreboval a chcel v ten deň urobiť mu vyjde do 9:13, potom bude pokračovať iným predmetom, napr MAT. Podľa svojho uváženia robí deťom prestávky pričom deti sa budú zdržovať výhradne v triede (okrem použitia WC, kam musia ísť s rúškom). V 5. ročníku to bude podobne s tým, že každý deň sa danej triede budú venovať dvaja učitelia. Napr. v 5.A o 7:53 začne jeden učiteľ učiť DEJ a o 9:58 skončí (samozrejme s prestávkami podľa uváženia), odíde z triedy a po krátkej prestávke začne druhý učiteľ učiť BIO. Tak od 10:10 do konca dňa bude BIO.
- každý týždeň to môže byť inak, deti o tom budú informované,
- tí žiaci, ktorí do školy chodiť nebudú, dostanú od príslušných učiteľov materiály elektronicky (Edupage, fb, mailom a pod.)
- každý deň sa bude končiť najneskôr o 12:00 s tým, že podľa harmonogramu sa budú deti chodiť po skupinách v doprovode učiteľa odstravovávať do jedálne. Tí, ktorí sú cezpoľní a nebudú chodiť do ŠKD, musia odísť autobusom domov. Aby sme to zabezpečili, tak vždy ich na zastávku v obci odvedú asistentky

ŠKD

- ranný ŠKD nebude! Poobedňajší áno, ale obmedzený do 15:00,
- budú k dispozícii 3 oddelenia takže nie je možné, aby sa zachovali skupiny tak ako na vyučovaní podľa tried (personálne to nevieme zabezpečiť)! Preto si treba uvedomiť, že tu sa deti určite stretnú s deťmi z inej skupiny (=triedy)

Obedy:

- triedny učiteľ alebo učiteľ, ktorý s triedou v daný deň končí, odvedie deti do jedálne (po umytí rúk v triede) a aj ich oddozoruje. Cezpoľní po najedení sa čakajú dole vo vestibule, pokiaľ si ich neprevezme asistentka, ktorá ich odvedie na zastávku. Ostatní idú buď do ŠKD alebo domov. Ak príde po nich rodič, čaká dieťa vonku!!!


Prosím Vás, aby ste boli súčinní a nápomocní triednym učiteľom. Za porozumenie a pochopenie ďakujem a všetkým Vám a Vašim deťom želám príjemné chvíle prežité v kruhu svojich kamarátov. Mgr. Radoslav Čičmanec, riaditeľ školy

Vážení rodičia. Od 1.6.2020 ZŠ s MŠ Halič opäť obnovuje svoju prevádzku a to pre deti 1. stupňa, 5. ročníkov a pre MŠ. Žiaci ostatných ročníkov 2. stupňa budú pokračovať vo vyučovaní z domu. Posielam Vám niekoľko informácií k priebehu a zabezpečeniu vyučovania:

Hygienické opatrenia:

- deti budú do budovy vchádzať len hlavným vchodom (takisto aj vychádzať), kde ráno pri príchode im bude odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a urobená dezinfekcia rúk. Pokiaľ nevojdú do triedy (sú v tzv. spoločných priestoroch), musia mať rúško!!! Nebudú sa prezúvať len si poriadne utrú topánky! Skrinky zostávajú zamknuté, nič si do nich nebudú dávať. Prvý deň triedni učitelia zabezpečia, aby si veci, ktoré ešte majú v skrinkách a tiež v triedach (úbory, uteráky a podobne), pobrali domov!!! 
- rodič, ktorý dovedie svoje dieťa do školy, do budovy nevstupuje,
- deti môžu byť v triedach bez rúšok,
- deti si budú utierať ruky jednorazovými papierovými utierkami, ktoré budú mať v triede a tiež na toaletách. 
- ak deti opustia budovu a budú sa do nej znova vracať, opäť si musia urobiť dezinfekciu rúk,
- bufet bude zatvorený

Vyučovanie:

- bude prebiehať na dolnej chodbe, na chodbe kde sú triedy 2.B, 1.B a 5.A a trieda 5.B sa bude učiť v učebni NBV. Uzavreté bude 2. schodisko, celý vestibul s pódiom, celá chodba 2. stupňa po dievčenské záchody (vedľa 8.A) a celé druhé poschodie z dôvodu čo najmenšieho používania priestorov. Sem majú deti zakázané chodiť!
- bude môcť začínať už od 7:45 (podľa uváženia učiteľa). Všetky hodiny sa teda odučia v kmeňových triedach (výnimkou môže byť ANJ) a posledný týždeň aj HUV a samozrejme TŠV
- do 23.6. (utorok) sa budú učiť "hlavné predmety" (SJL, MAT, ANJ, PVO, PDA, VLA, INF, DEJ, GEG, BIO), od stredy 24.6. sa budú učiť výchovy + technika a pracovné vyučovanie,
- záverečná klasifikačná porada sa posúva na 25.6.2020,
- nebude pevný rozvrh, nebudeme sa riadiť klasickým zvonením. Učitelia budú učiť toľko času v danom predmete, koľko budú potrebovať. Teda napr. na 1. stupni o 7:50 začne učiteľ učiť SJL a to čo potreboval a chcel v ten deň urobiť mu vyjde do 9:13, potom bude pokračovať iným predmetom, napr MAT. Podľa svojho uváženia robí deťom prestávky pričom deti sa budú zdržovať výhradne v triede (okrem použitia WC, kam musia ísť s rúškom). V 5. ročníku to bude podobne s tým, že každý deň sa danej triede budú venovať dvaja učitelia. Napr. v 5.A o 7:53 začne jeden učiteľ učiť DEJ a o 9:58 skončí (samozrejme s prestávkami podľa uváženia), odíde z triedy a po krátkej prestávke začne druhý učiteľ učiť BIO. Tak od 10:10 do konca dňa bude BIO. 
- každý týždeň to môže byť inak, deti o tom budú informované,
- tí žiaci, ktorí do školy chodiť nebudú, dostanú od príslušných učiteľov materiály elektronicky (Edupage, fb, mailom a pod.) 
- každý deň sa bude končiť najneskôr o 12:00 s tým, že podľa harmonogramu sa budú deti chodiť po skupinách v doprovode učiteľa odstravovávať do jedálne. Tí, ktorí sú cezpoľní a nebudú chodiť do ŠKD, musia odísť autobusom domov. Aby sme to zabezpečili, tak vždy ich na zastávku v obci odvedú asistentky 

ŠKD

- ranný ŠKD nebude! Poobedňajší áno, ale obmedzený do 15:00,
- budú k dispozícii 3 oddelenia takže nie je možné, aby sa zachovali skupiny tak ako na vyučovaní podľa tried (personálne to nevieme zabezpečiť)! Preto si treba uvedomiť, že tu sa deti určite stretnú s deťmi z inej skupiny (=triedy) 

Obedy:

- triedny učiteľ alebo učiteľ, ktorý s triedou v daný deň končí, odvedie deti do jedálne (po umytí rúk v triede) a aj ich oddozoruje. Cezpoľní po najedení sa čakajú dole vo vestibule, pokiaľ si ich neprevezme asistentka, ktorá ich odvedie na zastávku. Ostatní idú buď do ŠKD alebo domov. Ak príde po nich rodič, čaká dieťa vonku!!!


Prosím Vás, aby ste boli súčinní a nápomocní triednym učiteľom. Za porozumenie a pochopenie ďakujem a všetkým Vám a Vašim deťom želám príjemné chvíle prežité v kruhu svojich kamarátov.

Mgr. Radoslav Čičmanec, riaditeľ školy

Zodpovedá: Správca Webu 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:282
TÝŽDEŇ:2578
CELKOM:1081862

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Suveníry na predaj na OcÚ:
  • Čarovný Lučenec
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Kniha fotografií čarovných krás Lučenca

Čarovný Lučenec - kniha

cena 20,- €

  • IGRA model staničnej budovy 

model haličskej stanice v dvoch rôznych mierkach

IGRA model stanice

IGRA model stanice

cena 25,- €, 27,- €

 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

  • Ľudová hrnčina z Novohradu 

    kniha, autor Michaela Škodová

Ľudová hrnčina z Novohradu - kniha

cena 10,- €

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

  • Magnetky a pohľadnice

pohľadnica - Halič

cena 1,- €

magnetka - Halič

cena 2,- €Predmety si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.