Menu
Obec Halič
Halič

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Územným plánovaním sa rieši budúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie určitého územia. Samotné plánovanie predchádza územnému a stavebnému konaniu. Z tohto pohľadu je teda jedným z najdôležitejších  krokov celého procesu, ktorý vedie k vydaniu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.

Úlohy územného plánovania sa podľa stavebného zákona zabezpečujú:

 • sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území,
 • prevádzkovaním informačného systému o územnom plánovaní a o výstavbe,
 • územnoplánovacou činnosťou, ktorú tvoria obstarávanie, spracovanie a aktualizácia územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
 • rozhodovaním v územnom konaní.

Podkladmi pre územné plánovanie sú urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady. V územnoplánovacej činnosti sa ďalej využívajú už existujúce dokumenty a súbory informácií, ktoré obsahujú informácie o danom území – tzv. ostatné podklady. Medzi ostatné podklady patria dôležité dokumenty ako programy na ochranu kultúrneho a historického dedičstva, ochrany prírody a krajiny, programy odpadového hospodárstva a pod.

Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva celoštátne (Koncepcia územného rozvoja Slovenska), regionálne (územný plán regiónu), pre obce (územný plán obce) a pre časti obce (územný plán zóny). Samozrejme, že územný plán regiónu musí vychádzať, rešpektovať a byť v súlade s Koncepciou rozvoja Slovenska a hierarchicky to platí aj ďalej. Do dokumentácie, ktorú majú v kompetencii obce, patrí územný plán obce a územný plán zóny.

Každá obec, ktorá má viac ako 2 000 obyvateľov, je povinná mať územný plán obce. Ak sa na tom dohodnú dve alebo viac obcí, môžu vypracovať jeden spoločný územný plán obcí. Územný plán obce stanoví, pre ktoré špecifické časti obce je potrebné mať územný plán zóny.

Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na okresnom úrade v sídle kraja (predtým krajský stavebný úrad).

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:255
TÝŽDEŇ:776
CELKOM:1069886

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Suveníry na predaj na OcÚ:
 • Čarovný Lučenec
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Kniha fotografií čarovných krás Lučenca

Čarovný Lučenec - kniha

cena 20,- €

 • IGRA model staničnej budovy 

model haličskej stanice v dvoch rôznych mierkach

IGRA model stanice

IGRA model stanice

cena 25,- €, 27,- €

 

 • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 • Ľudová hrnčina z Novohradu 

    kniha, autor Michaela Škodová

Ľudová hrnčina z Novohradu - kniha

cena 10,- €

 • Čarovný Novohrad
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 • Magnetky a pohľadnice

pohľadnica - Halič

cena 1,- €

magnetka - Halič

cena 2,- €Predmety si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.