Menu
Obec Halič
Halič

Komunálny odpad

Sadzby za odpady určené na rok 2024.

Sadzby za odpady na území obce Halič sú určené Všeobecne záväzným nariadením Obce Halič č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba za komunálne odpady pri množstvovom zbere je stanovená na 0,045 € za 1 liter odpadu a ročný poplatok za vývoz je daný ako súčin objemu nádoby, sadzby za liter odpadu a počtu vývozov za rok. Občania si môžu na rok 2024 zakúpiť 12 vývozov alebo 24 vývozov.

 

Počet vývozov za rok 2024

ročný poplatok 120 l kukanádoba

ročný poplatok  240 l kukanádoba
12 65 € 130 €
24 130 € 260 €

 

 

Od marca 2023 bolo zavedené snímanie vyvezených kuka nádob pomocou QR kódov. Pri vyklopení nádoby je zosnímaný QR kód do evidenčného systému a následne po uplynutí sledovaného obdobia (marec 2023 - február 2024) bude poplatok za nespotrebované vývozy poplatníkovi vrátený (vo výške 3,00€ za každú nevyvezenú 120 l nádobu, resp. 6€ za každú nevyvezenú 240 l kukanádobu - dôchodcovia 1,95€ resp. 3,90€).

Poplatok za rok 2024 sa vypočíta ako rozdiel ročného poplatku za vývoz odpadu určeného pre rok 2024 a sumy nespotrebovaných vývozov za rok 2023 (vráti sa v sume 3€/kukanádobu).

Príklad :

Občan si na rok 2023 predplatil 14 vývozov odpadu 120l nádoby, za čo zaplatil 54€. Kuka nádobu vyložil 10krát. Nespotreboval teda 4 vývozy. V roku 2024 si chce predplatiť 12 vývozov 120l kuka nádoby.

Poplatok za rok 2024 na 12 vývozov........................................................................65€

V roku 2023 ušetril 4 vývozy(vráti sa v sume 3€/nádobu)........................4x3=12€

Občan na rok 2024 zaplatí..........................................................................65€-12€=53€

 

Kuka nádobu v roku 2024 teda môže vyložiť 12krát. V prípade, že v roku 2024 opäť ušetrí niekoľko vývozov bude mu v roku 2025 z ročného poplatku odpočítaná suma 3€ za každú nevyvezenú predplatenú kukanádobu avšak započíta sa minimálny počet vykonaných zberov = 6 za rok.

 

Zároveň bolo zavedené aj snímanie vriec na separovaný odpad pomocou QR kódov. Všetky domácnosti obdržali obálku s kódmi, ktoré je potrebné nalepiť na každé vrece s vytriedeným odpadom.

Každý zvoz a Vašu mieru separovania odpadu si viete skontrolovať na stránke www.mojelwis.sk 

Prihlásite sa pomocou QR kódu, ktorý je nalepený na Vašej kuka nádobe.

V prípade, že ste spotrebovali všetky nálepky, obráťte sa so žiadosťou o ďalšie na pracovníkov OÚ.

 

Drobný stavebný odpad a objemný odpad

je ho možné odovzdať do veľkoobjemového kontajnera v areáli úložiska bioodpadu za futbalovým ihriskom za poplatok 0,10€ za 1 kg odpadu.

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (tráva, lístie, konáre) je mimo zberový deň a pri nadmernom množstve stanovený na 5,00€ za vývoz.

Celé znenie VZN č. 1/2023 o poplatkoch za odpady

Harmonogram vývozu odpadu marec-december 2024 Typ: JPG obrázok, Velkosť: 261.33 kB

 

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:281
TÝŽDEŇ:2577
CELKOM:1081861

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Suveníry na predaj na OcÚ:
  • Čarovný Lučenec
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Kniha fotografií čarovných krás Lučenca

Čarovný Lučenec - kniha

cena 20,- €

  • IGRA model staničnej budovy 

model haličskej stanice v dvoch rôznych mierkach

IGRA model stanice

IGRA model stanice

cena 25,- €, 27,- €

 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

  • Ľudová hrnčina z Novohradu 

    kniha, autor Michaela Škodová

Ľudová hrnčina z Novohradu - kniha

cena 10,- €

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

  • Magnetky a pohľadnice

pohľadnica - Halič

cena 1,- €

magnetka - Halič

cena 2,- €Predmety si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.