Halič - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 6. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-19777012079

6,00 EUR

Obec Halič

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava

4. 6. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-19769667647

19,99 EUR

Obec Halič

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava

4. 6. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-19772167037

15,00 EUR

Obec Halič

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava

4. 6. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-19770736726

19,99 EUR

Obec Halič

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava

4. 6. 2015

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300029028

0,00 EUR

Obec Halič

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina

27. 5. 2015

Zmluva o poskytovaní auditoských služieb

Z

700,00 EUR

Obec Halič

Ing. Hanzelová Valéria, Dobroč

14. 5. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9000680931

0,00 EUR

Obec Halič

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina

7. 5. 2015

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

5/2015-PND

0,10 EUR

Obec Halič

MUDr. Jana Šemetková, Družstevná 384/8, Halič

7. 5. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

MK-1174/2015/2.1

2 145,00 EUR

Obec Halič

Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

5. 5. 2015

Zmluva o poskytovaní služieb

1

80,00 EUR

Obec Halič

Ing. Milan Hric

5. 5. 2015

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie z rozpočtu obce

4/2015-PND

1 500,00 EUR

Obec Halič

Klub slovenských turistov Sokol Halič

30. 4. 2015

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie z rozpočtu obce

3/2015-PND

300,00 EUR

Obec Halič

Hudobno-spevácka skupina HALIČAN

27. 4. 2015

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie z rozpočtu obce

1/2015-PND

6 800,00 EUR

Obec Halič

TJ Slovan Halič

27. 4. 2015

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie z rozpočtu obce

2/2015-PND

1 000,00 EUR

Obec Halič

Hokejový klub HK REKON HALIČ

14. 4. 2015

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

NZOUP3

0,10 EUR

Obec Halič

Káka Ján, Družstevná 384/8, Halič

14. 4. 2015

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

NZOUP4

0,10 EUR

Obec Halič

Strigáčová Irena, Družstevná 384/8, Halič

9. 4. 2015

Dodatok čísIqJI zmeny v rámd majetkových poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group

3

489,27 EUR

Obec Halič

Komunálna poisťovňa Bratislava

9. 4. 2015

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

NZOUP2

0,00 EUR

Obec Halič

Mgr. Ján Čomaj

9. 4. 2015

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

NZOUP1

0,00 EUR

Obec Halič

Marta Molnárová

31. 3. 2015

D O H O D A č. 15/29/054/21 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a

15/29/054/21

3 082,56 EUR

Obec Halič

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci

27. 3. 2015

Zmluva o výpožičke

SITB-002-2015/000041-106

0,00 EUR

Obec Halič

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

9. 3. 2015

Zmluva o dielo

Dielo 01/2015

11 259,60 EUR

Obec Halič

KOFEMIKA, s.r.o. Halič - Eženka

9. 3. 2015

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Dielo 23/02/2015

8 789,94 EUR

Obec Halič

SVOMA, s.r.o.

6. 2. 2015

Licenčná zmluva

D201501/01

11,60 EUR

Obec Halič

Dokumenta, a.s.

6. 2. 2015

Havarijné poistenie vozidla

8001063306

338,08 EUR

Obec Halič

UNIQA poisťovňa, Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 480