Halič - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Povinné zverejňovanie

Číslo zmluvy:
SD16082021
Názov:
ZMLUVA O VÝKONE STAVEBNÉHO DOZORU
Predmet zmluvy:
odborný stavebný dozor pre Objednáva¬teľa v tomto rozsahu: a) kontrola stavebných prác v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie a navrhnu¬tých technic-kých a technologických postupov v súlade s vydaným stavebným po¬volením, b) kontrola dodržiavania postupu stavebno-montážnych prác v zmysle schválenej projek¬to¬vej dokumen¬tá¬cie v súlade s vydaným stavebným povolením, d) kontrola dodržiavania všeobecných technických požiadaviek na stavebné práce, práv¬nych predpi¬sov a technických noriem, e) dodržiavanie kvality stavebno-montážnych prác, bezpečnosti práce a technických zaria¬dení, f) kontrola časového dodržiavania postupu stavebných prác, g) overenie skutočne prevedených prác, odsúhlasovanie a potvrdzovanie prípadných do¬dat¬kov a na¬viac prác, h) odsúhlasovanie a potvrdzovanie faktúr podľa súpisu vykonaných prác, ch) odborná pomoc pri zabezpečovaní stavebných materiálov a stavebných prác podľa pro¬jektovej do-ku¬mentácie a odsledovanie vhodnosti použitia stavebných materiálov, i) kontrola vedenia stavebného denníka, j) zabezpečenie písomného odovzdania stavby a s tým súvisiacej činnosti.
Cena:
2 000,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Energetické certifikáty s.r.o.
IČO:
50782126
2. Zmluvná strana:
Obec Halič
IČO:
00316091
Adresa:
Ulica mieru č.68/66 ,Halič ,985 11
Telefón:
0474392637
E-mail:
podatelna@obechalic.sk
Web:
http://www.obechalic.sk/
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum zverejnenia:
18. 8. 2021
Dátum účinnosti zmluvy:
20. 8. 2021
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
16. 8. 2021
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
HALIC_zmluva_o_vykone_sd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 587,96 kB