Halič - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Povinné zverejňovanie

Číslo zmluvy:
20211230
Názov:
Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie z rozpočtu obce uzavretá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Halič č. 2/2018
Predmet zmluvy:
Obec poskytuje dotáciu prijímateľovi vo výške 2 200,00 €, slovom dvetisícdvesto eur, na základe žiadosti prijímateľa dotácie a v zmysle uznesenia OZ v Haliči č. 234/2020 zo dňa 11.12.2020, termín poskytnutia rok 2021 za účelom: - Prenájom ľadovej plochy - Hokejový turnaj „O Pohár starostu obce Halič“ - Dva hokejové turnaje
Cena:
2 200,00 EUR dvetisícdvesto
1. Zmluvná strana:
Obec Halič
Adresa:
Mieru 68/66, 985 11 Halič
2. Zmluvná strana:
Hokejový klub HK REKON HALIČ
IČO:
42303214
Meno podpisujúcej osoby:
Mgr. Alexander Udvardy
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta
Dátum zverejnenia:
29. 12. 2021
Dátum účinnosti zmluvy:
30. 12. 2021
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené