Halič - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Odvoz odpadu

Harmonogram vývozu KO 2019/2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2019                                              r.2020

 

mesiac

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

deň

zber

9.1.

F+Š

6.2.

F+Š

6.3.

Ž+O

3.4.

Ž+O

1.5.

 15.5.

Ž+O

 12.6.

Ž+O

10.7.

Ž+O

7.8.

Ž+O

4.9.

Ž+O

 2.10.

16.10.

 Ž+O

13.11.

Ž+O

11.12.

Ž+O

15.1.

Ź+O

12.2.

Ž+O

deň

zber

23.1.

F+SZ

20.2.

F+SZ

20.3.

Ž+SZ

17.4.

Ž+SZ

29.5.

Ž+SZ

26.6.

Ž+SZ

24.7.

Ž+SZ

21.8.

Ž+SZ

18.9.

Ž+SZ

30.10.

Ž+SZ

27.11.

Ž+SZ

25.12. Ž+SZ

29.1.

Ž+SZ

26.2.

Ž+SZ

 

F=     fialová nálepka platí do konca mes. februára 2019– vývoz 2x mesačne + separ. zber                                                                                                       

Š=     šedá nálepka, ktorá platí do konca mes. februára  2019 – vývoz 1x mesačne + separ. zber

Ž=     žltá nálepka, ktorá platí od začiatku mes. marca 2019 do konca mes. február 2020 – vývoz 2x mesačne + separ. zber

O=    oranžová nálepka, ktorá platí od začiatku mes. marca 2019 do konca mes. februára 2020 – vývoz 1x mesačne + separ. zber

 

Igelitové vrecia na zber separovaného odpadu : žlté, modré, zelené si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade ako aj kuka nádobu.  

O termíne vývozov, ktoré pripadnú na štátny sviatok /1.5 a 25.12.2019/ Vás budeme včas informovať.

 

Zhromaždisko BRO- otváracie hodiny

Oznamujeme, že zhromaždisko biologicky rozložiteľného odpadu je voľne prístupné. Prosíme občanov aby nenosili na úložisko iné druhy odpadu a neznečisťovali okolie.