Halič - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Knižnica


Nové telefónne číslo: 0910739291

Obecná knižnica Halič v rámci projektu Komunitné, kultúrne a informačné centrum v knižnici získala od Fondu na podporu umenia finančné prostriedky vo výške 1.000,00 € na nákup - nových kníh. Projekt sa realizuje v čase od 1.7.2019 do 30.4.2020


Obecná knižnica

Obecná knižnica bola založená v roku 1930. V súčasnosti je umiestnená v kultúrnom dome. Návštevníci majú k dispozícii 10.000 knižničných jednotiek, čitáreň a dva počítače s prístupom na internet a multifunkčným zariadením s možnosťou farebnej tlače a skenovania.

Oznamujeme občanom, že v prípade záujmu o oboznámenie sa s platnými Zbierkami zákonov má obec zriadené miesto v obecnej knižnici.


Novinky v knižnici

Nové tituly v našej knižnici nájdete tu:


Návštevné hodiny

Pondelok: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Utorok:      10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Streda:       10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Štvrtok:     10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Piatok:       10:00 - 12:00

Telefón: 0910739291
E-mail: kniznica@obechalic.sk


Cenník služieb a poplatkov Obecnej knižnice v Haliči platný od 1. 1. 2010
(príloha Knižničného a výpožičného poriadku)


1. zápisné
  • deti do 14 rokov: 1,00 €
  • ostatní: 2,00 €
2. omeškanie
  • za každú knihu a týždeň nad rámec výpožičnej lehoty /30 dní/: 0,03 €
3. upomienky
  • za každú upomienku: 0,50 €
  • pokus o zmier: 1,00 €
4. rezervovanie dokumentu
  • za každý rezervovaný dokument: 0,20 €
5. strata čitateľskéhu preukazu a vypísanie nového 0,50 €

6. medziknižničná výpožičná služba
  • poštovné + ďalšie náklady podľa požiadavky požičiavajúcej knižnice
7. pri strate alebo poškodení dokumentu
  • celková hodnota dokumentu + 2,50 €  manipulačný poplatok za každý dokument

Noc s Andersenom

Každý rok pre malých i väčších pripravujeme NOC S ANDERSENOM, ktorá sa vždy nesie v duchu vopred danej rozprávky. Rozprávke sú podmienené hry, čítanie i celkový program.

Čakajú vás hry, skrývačky, pútavé rozprávanie o zvieratách, knihách, hosť večera, nočná prechádzka.

Tešíme sa vás deti.
 

Noc s Andersenom 2018

Noc s Andersenom 2017

 

  

       

        Noc s Andersenom 2018                              Noc s Andersenom 2017
 

Fotogaléria - Noc s Andersenom 2018