Halič - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecná knižnica

Oznámenie o poskytnutí dotácie v roku 2022    

     Obecná knižnica v Haliči, na základe úspešného projektu: „Knižnica bohatá na príbehy", získala v roku 2022 finančný príspevok vo výške 1.500,- eur, na nákup novej literatúry. Dotáciu poskytol Fond na podporu umenia. Projekt sa realizuje v období od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023. Zakúpené knihy budú umiestnené v Obecnej knižnici a voľne prístupné pre všetkých čitateľov.  Všetky novinky nájdete aj v online katalógu Obecnej knižnice Halič. Touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu.

Logo | FPU

    

Oznámenie o poskytnutí dotácie v roku 2021

Obecná knižnica v Haliči, na základe úspešného projektu: „Knihy - verný priateľ aj do nepohody", získala v roku 2021 finančný príspevok vo výške 1.000,- eur, na nákup novej literatúry. Dotáciu poskytol Fond na podporu umenia. Projekt sa realizoval v období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022. Obec prispela vlastnými finančnými zdrojmi vo výške 214,23 eur. Do knižničného fondu pribudlo 136 nových titulov, ktoré sú umiestnené v obecnej knižnici a sú voľne prístupné pre všetkých čitateľov. Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu.

Logo | FPU

 
     Obecná knižnica v Haliči, na základe úspešného projektu: "Vezmi do rúk knihu, mobil a tablet odlož na poličku", získala finančný príspevok vo výške 2.000,- eur, na nákup nových kníh. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia. Obec prispela vlastnými finančnými zdrojmi vo výške 1.027,10 eur. Projekt sa realizoval v období od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021. Do knižničného fondu pribudlo 354 nových titulov, ktoré sú umiestnené v obecnej knižnici a sú voľne prístupné pre všetkých čitateľov. Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu.

Logo | FPU

 

Obecná knižnica v Haliči, na základe úspešného projektu: „Knihy - verný priateľ aj do nepohody", získala v roku 2021 finančný príspevok vo výške 1.000,- eur, na nákup novej literatúry. Dotáciu poskytol Fond na podporu umenia. Projekt sa realizuje v období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022. Zakúpené knihy budú umiestnené v Obecnej knižnici a voľne prístupné pre všetkých čitateľov. Všetky novinky nájdete aj v online katalógu Obecnej knižnice Halič. Touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu.

Logo | FPU

Všetky novinky nájdete tu:

Online katalóg Obecnej knižnice Halič

 

Vektor Kreslené děti čtení knihy #63519645 | fotobanka Fotky&Foto

Oznámenie o poskytnutí dotácie v roku 2020

Obecná knižnica Halič v rámci projektu „Vezmi do rúk knihu, mobil a tablet odlož na poličku“, získala od Fondu na podporu umenia finančné prostriedky vo výške 2.000,00 €, na nákup nových kníh. Projekt sa realizuje v čase od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021. 

Logo | FPU

 

Nové telefónne číslo: 0910739291

 

Obecná knižnica Halič v rámci projektu Komunitné, kultúrne a informačné centrum v knižnici získala od Fondu na podporu umenia finančné prostriedky vo výške 1.000,00 € na nákup - nových kníh. Projekt sa realizuje v čase od 1.7.2019 do 30.4.2020


Obecná knižnica

Obecná knižnica bola založená v roku 1930. V súčasnosti je umiestnená v kultúrnom dome. Návštevníci majú k dispozícii 10.000 knižničných jednotiek, čitáreň a dva počítače s prístupom na internet a multifunkčným zariadením s možnosťou farebnej tlače a skenovania.

Oznamujeme občanom, že v prípade záujmu o oboznámenie sa s platnými Zbierkami zákonov má obec zriadené miesto v obecnej knižnici.


Novinky v knižnici

Nové tituly v našej knižnici nájdete tu:


Návštevné hodiny

Pondelok:  09:00 - 11:30 / 13:00 - 16:00
Utorok:      09:00 - 11:30 / 13:00 - 16:00
Streda:       09:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30
Štvrtok:      09:00 - 11:30 / 13:00 - 16:00
Piatok:        09:00 - 11:30 / 13.00 - 14.00

Telefón: 0910/739 291
E-mail: kniznica@obechalic.sk


Cenník služieb a poplatkov Obecnej knižnice v Haliči platný od 1. 1. 2010
(príloha Knižničného a výpožičného poriadku)


1. zápisné

  • deti do 14 rokov: 1,00 €
  • ostatní: 2,00 €

2. omeškanie

  • za každú knihu a týždeň nad rámec výpožičnej lehoty /30 dní/: 0,03 €

3. upomienky

  • za každú upomienku: 0,50 €
  • pokus o zmier: 1,00 €

4. rezervovanie dokumentu

  • za každý rezervovaný dokument: 0,20 €

5. strata čitateľskéhu preukazu a vypísanie nového 0,50 €


6. medziknižničná výpožičná služba

  • poštovné + ďalšie náklady podľa požiadavky požičiavajúcej knižnice

7. pri strate alebo poškodení dokumentu

  • celková hodnota dokumentu + 2,50 €  manipulačný poplatok za každý dokument


Noc s Andersenom

Každý rok pre malých i väčších pripravujeme NOC S ANDERSENOM, ktorá sa vždy nesie v duchu vopred danej rozprávky. Rozprávke sú podmienené hry, čítanie i celkový program.

Čakajú vás hry, skrývačky, pútavé rozprávanie o zvieratách, knihách, hosť večera, nočná prechádzka.

Tešíme sa vás deti.
 

V rámci projektu "Za poznaním aj zábavou" obecná knižnica z verejných zdrojov dostala finančný príspevok 1200,- € na nákup nových kníh. Projekt podporil Fond na podporu umenia. Z týchto finančných prostriedkov knižnica zakúpila 194 kníh, ktoré sú umiestnené v obecnej knižnici a sú voľne prístupné pre všetkých čitateľov.

Logo | FPU

Noc s Andersenom 2018 Noc s Andersenom 2017

Fotogaléria - Noc s Andersenom 2018