Halič - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

ZŠ s MŠ Halič


O škole


Adresa

Základná škola s materskou školou Hany Ponickej
Družstevná 11
985 11  Halič

Telefón: 047/4392357

mail: zssms.hanyponickej@gmail.com


Riaditeľ: Mgr. Radoslav Čičmanec

Zástupca pre ZŠ: Mgr. Stanislav Polomský

Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Linda Gálová


Pedagogická encyklopédia Slovenska spomína farskú školu v Haliči v 14. - 15. storočí. Žiaci z obce už pred rokom 1530 študovali na Viedenskej univerzite. Na hrade existovala súkromná škola a v obci evanjelická latinská škola v Haliči v 17. storočí. Nová rímsko-katolícka škola bola postavená v r. 1816 a do r. 1886 sa v nej vyučovalo po slovensky.
V r. 1939 – 1944 bola v Haliči škola s vyučovacím jazykom maďarským. Trvalé vyučovanie v slovenskom jazyku začalo 21. mája 1945. Osemročná stredná škola mala umiestnené triedy až v troch budovách.
Nová budova 22 triednej základnej školy sa začala stavať v r. 1970, učiť sa v nej začalo v roku 1980.

Viac informácií nájdete www.zshalic.edu.sk

22. októbra 2010 sa konali oslavy 60. výročia starej školy a 30. výročia vybudovania novej budovy základnej školy. Video z tejto akcie si môžete pozrieť tu.

V roku 2020, pri príležitosti 70 výročia založenia pôvodnej školy a 40 výročia fungovania novej školy, bol škole MŠVVaŠ udelený čestný názov - Základná škola s materskou školou Hany Ponickej.