Halič - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Cirkev


Rímskokatolícka cirkev má farnosť v Starej Haliči.

Historické dokumenty hovoria, že pri prestavbe zámku, v r. 1762, bola vybudovaná zámocká kaplnka, kde sa slúžili omše v pondelok, stredu a sobotu.
V r. 1776 Mária Terézia zriadila Rožňavské biskupstvo, čiže Fiľakovo, Lučenec a Halič s okolím vyčlenila z ostrihomského arcibiskupstva.
Obec Halič slávi posviacku chrámu 14. septembra na sviatok Nájdenia svätého kríža.
Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 15. augusta sa koná odpustová slávnosť (búčov). 

Sv. omše v rímsokatolíckom kostole Nájdenia sv. Kríža v Haliči:

Pondelok 17:00
Streda  8:00
Piatok  17:00 
Nedeľa 10:00 

 

Aktuálne časy omší najmä počas sviatkov a prípadné zmeny si prosím overte na FB stránke Farnosti sv. Juraja v Starej Haliči - link: https://www.facebook.com/search/top/?q=farnos%C5%A5%20sv%20juraja%20-%20star%C3%A1%20hali%C4%8D


Evanjelická cirkev augsburského vyznania

vznikla v Haliči v období reformácie koncom 16. storočia. Farnosť má v Maškovej. Haličskí evanjelici si svoj kostol vybudovali rekonštrukciou niekdajšej židovskej synagógy.