Halič - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Cirkev


Rímskokatolícka cirkev má farnosť v Starej Haliči.

Historické dokumenty hovoria, že pri prestavbe zámku, v r. 1762, bola vybudovaná zámocká kaplnka, kde sa slúžili omše v pondelok, stredu a sobotu.
V r. 1776 Mária Terézia zriadila Rožňavské biskupstvo, čiže Fiľakovo, Lučenec a Halič s okolím vyčlenila z ostrihomského arcibiskupstva.
Obec Halič slávi posviacku chrámu 14. septembra na sviatok Nájdenia svätého kríža.
Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 15. augusta sa koná odpustová slávnosť (búčov). 

Sv. omše v rímsokatolíckom kostole Nájdenia sv. Kríža v Haliči

Pondelok 27.2.2012 - 17:00
Streda 29.2.2012 - 15:30 (detská) a 17:00
Piatok 2.3.2012 - 18:00 (mládežnícka)
Sobota 3.3.2012 - 08:00
Nedeľa 4.3.2012 - 9:30 a 11:00 (starohaličská)


Evanjelická cirkev augsburského vyznania

vznikla v Haliči v období reformácie koncom 16. storočia. Farnosť má v Maškovej. Haličskí evanjelici si svoj kostol vybudovali rekonštrukciou niekdajšej židovskej synagógy.