Spravodaj

Spravodaj

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
ROK 2019    
Haličské zvesti č. 1 apríl 2019 Haličské zvesti č. 2 august 2019 Haličské zvesti č. 3 december 2019
Titulná strana Haličských zvestí

titulka zvesti august

Zvesti Vianoce titulka

ROK 2018

   
Haličské zvesti č.1 Marec 2018 Haličské zvesti č.2 august 2018 Haličské zvesti č. 3 november 2018
Haličské zvesti č.1 Marec 2018 Haličské zvesti č. 2 2018 Haličské zvesti november 2018

ROK 2017

 

 
Haličské zvesti č.1 Marec 2017 Haličské zvesti č.2 August 2017 Haličské zvesti č.3 December 2017

zvesti_marec_2017

Haličské zvesti č.2 Haličské zvesti č.3 December 2017
Rok 2016    
Haličské zvesti č.1 Marec 2016 Haličské zvesti č.2 - August 2016 Haličské zvesti č.3 - December 2016
Haličské zvesti č.1/2016 Haličské zvesti č.2/2016 Haličské zvesti č.3 - December 2016
Rok 2015    
3-Haličské zvesti december 2015 2-Haličské zvesti august 2015

1-Haličské zvesti jar 2015

     
Rok 2014    
3-Haličské zvesti november 2014

2-Haličské zvesti august 2014

1-Haličské zvesti jar 2014

     
Rok 2013    
3-Haličské zvesti december 2013

 2-Haličské zvesti august 2013

1-Haličské zvesti apríl 2013

     
Rok 2012    

3-Haličské zvesti december 2012

2-Haličské zvesti august 2012 1-Haličské zvesti apríl 2012
     
Rok 2011    

3-Haličské zvesti december 2011

2-Haličské zvesti august 2011 1-Haličské zvesti apríl 2011
     
Rok 2010    

3-Haličské zvesti november 2010

2-Haličské zvesti august 2010 1-Haličské zvesti apríl 2010

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK