Menu
Obec Halič
Halič

Usmernenie k poplatku za drobný stavebný odpad

01.01.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z.z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu (ďalej len „DSO“) a má priamy vplyv na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za drobný stavebný odpad.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 13.11.2015 uznesením č. B/1 schválilo dodatok č. 1 k VZN č. 9/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Od 01.01.2016 bude drobný stavebný odpad od poplatníkov preberať v zbernom dvore (bývalá MŠ) p. Náton, v jeho neprítomnosti p. Hanuliak. Po odvážení bude DSO uložený do samostatného VOK. Poplatok za odovzdaný DSO poplatník zaplatí v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Haliči. Poplatok za komunálny odpad ostáva nezmenený (platia sadzby z roku 2015).

Poplatok za odovzdaný drobný stavebný odpad je vo výške 0,02€ za kg odpadu.

Zodpovedá:

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:270
TÝŽDEŇ:2566
CELKOM:1081850

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Suveníry na predaj na OcÚ:
  • Čarovný Lučenec
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Kniha fotografií čarovných krás Lučenca

Čarovný Lučenec - kniha

cena 20,- €

  • IGRA model staničnej budovy 

model haličskej stanice v dvoch rôznych mierkach

IGRA model stanice

IGRA model stanice

cena 25,- €, 27,- €

 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

  • Ľudová hrnčina z Novohradu 

    kniha, autor Michaela Škodová

Ľudová hrnčina z Novohradu - kniha

cena 10,- €

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

  • Magnetky a pohľadnice

pohľadnica - Halič

cena 1,- €

magnetka - Halič

cena 2,- €Predmety si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.