Obec Halič
Halič

Zámer zámeny pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Haliči schválilo uznesením č. 36/2023 zámer zámeny pozemkov:

 

Zámer zámeny pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje pre účely získania pozemkov potrebných pre budovanie prislúchajúcej infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Halič-Horné pole zámer zámeny pozemkov vytvorených geometrickým plánom na rozdelenie nehnuteľností a určenie vlastníckych práv k predmetným nehnuteľnostîam číslo geometrického plánu 44918119-04/2020 úradne overeným dňa 10.6.2020 pod č. G1-260/2020, a to pozemky registra C, zapísané na LV č. 650 pre obec Halič, okres Lučenec, kat. úz. Halič, parc. č.

 • 500/173 – orná pôda – výmera 808 m2
 • 500/174 – orná pôda – výmera 450 m2
 • 500/183 – orná pôda – výmera 357 m2
 • 500/184 – orná pôda – výmera 808 m2
 • 500/185 - orná pôda – výmera 808 m2
 • 500/181 – orná pôda – výmera 842 m2
 • 500/182 – orná pôda – výmera 423 m2
 • 500/175 – orná pôda – výmera 419 m2
 • 861/4 – zast. plocha – výmera 306 m2

v celkovej výmere 5221 m2,

ktoré budú vymenené za pozemky registra C, zapísané na LV č. 514 pre obec Halič, okres Lučenec, kat. úz. Halič, parc. č.

 • 500/194 – orná pôda – výmera 58 m2
 • 500/195 – orná pôda – výmera 332 m2
 • 500/196 – orná pôda – výmera 1181 m2
 • 500/197 – orná pôda – výmera 603 m2
 • 500/198 – orná pôda – výmera 816 m2
 • 500/199 – orná pôda – výmera 804 m2
 • 500/200 – orná pôda – výmera 374 m2
 • 500/204 – orná pôda – výmera 137 m2
 • 500/208 – orná pôda – výmera 222 m2
 • 500/209 – orná pôda – výmera 73 m2
 • 500/210 – orná pôda – výmera 935 m2

 

v celkovej výmere  5535 m2 podielovom vlastníctve Kováčová Ida, r. Dávidová, Ing., Maloveská 1752/47, 984 01  Lučenec v 1/3 k celku, Molnárová Dana, r. Mičiniová, Rúbanisko III 2900/12, 984 03  Lučenec v 1/3 k celku a Gáfriková Dana r. Gubišová, J. M. Hurbana 2932/2, 984 01  Lučenec v 1/3 k celku, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je potreba vzájomného usporiadania pozemkového vlastníctva bez finančného vyrovnania ako nevyhnutný predpoklad umožnenia individuálnej bytovej výstavby v tejto lokalite v zmysle regulatívov platného Územného plánu zóny Halič-Horné pole.

Odplatou za rozdiel vo výmerách bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a užívania odovzdaných pozemkov pod budúce prístupové komunikácie 500/196 500/204 a 500/210 pre prístup k pozemkom a právo uloženia inžinierskych sietí (najmä rozvodov vody, kanalizácie, elektriny, plynu a internetu.

 

v Haliči, 12.1.2023                        

Zámer zámeny pozemkov (792.91 kB)

vyobrazenie zamieňaných pozemkov (1.91 MB)                                       

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správce Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
1
27 28 29 30 1 2 3
2

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:379
TÝŽDEŇ:855
CELKOM:989737

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

 • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

 • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

 • Čarovný Novohrad
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

 • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.