Obec Halič
Halič

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Halič

Obecné zastupiteľstvo v Haliči, v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 28/2022 zo dňa 15. 12. 2022

 

 

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Halič

 

a určuje deň konania voľby na

 

 

9. februára 2023 o 16.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Haliči.

 

 

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Halič:

 

 • splnenie kvalifikačného predpokladu – minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

2. Požadované doklady:

 

 • písomná prihláška (v prihláške uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mail),
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v životopise a doklade o vzdelaní,
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na účely voľby hlavného kontrolóra obce.

 

Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce je určený na 25 %.

 

            Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi na adresu : Obec Halič, Mieru 68/66, 985 11 Halič, v zalepenej obálke s označením  „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j.  26. 1. 2023. V prípade doručenia poštou je rozhodujúci dátum prijatia. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

 

 

            Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky, budú písomne pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce.

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Alexander Udvardy

                                                                                           starosta obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce (609.08 kB)

           

 

Dátum zvesenia: 31. 3. 2023 Zodpovedá: Správce Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31
1
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:132
TÝŽDEŇ:2003
CELKOM:963874

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

 • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

 • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

 • Čarovný Novohrad
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

 • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.