Obec Halič
Halič

Rozhodnutie

Obec Halič ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v spojení s § 119 ods. 3 stavebného zákona oprávnená konať a vydať potrebné povolenie na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Banská Bystrica, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, vydala dňa 31.08.2020 pod číslom 64s/2020-Ha pre stavebníka: Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec stavebné povolenie na stavbu "Parkovisko pozdĺž kotolne, štvrť M. R. Štefánika v meste Lučenec", ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.10.2020.

 

Na žiadosť navrhovateľa: Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec zo dňa 05.08.2022 stavebný úrad v zmysle § 67 a 69 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

 

predlžuje

 

platnosť uvedeného stavebného povolenia do 31.12.2024

a termín dokončenia stavby do 31.12.2026.

Rozhodnutie o predĺžení SP Mesto Lučenec, Parkovisko pozdĺž kotolne, M. R. Štefánika.pdf (212.29 kB)

Dátum zvesenia: 15. 2. 2023 Zodpovedá: Martina Tomanová Ing.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:258
TÝŽDEŇ:1419
CELKOM:885422

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

  • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

  • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.