Obec Halič
Halič

Správa daní a poplatkov


Správa daní a poplatkov v obci Halič sa od 1.1.2021 riadi v zmysle

  • VZN Obce Halič č. 2/2020 o miestnych daniach
  • VZN obce Halič č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Daň z nehnuteľnosti 

Občan je povinný odovzdať na Obecnom úrade v Haliči "Priznanie k dani z nehnuteľnosti", prípadne vykonať oznámenie zmien vlastníkov. Oznamovacia povinnosť je 30 dní od nadobudnutia alebo zmeny v prípade dedenia, či vydraženia a do 31.1. nasledujúceho roka po roku nadobudnutia v prípade kúpy či darovania. Tlačivo je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade. Je potrebné doložiť - list vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu, prípadne rozhodnutie o dedičstve. Bližšie informácie získate na tel. č. 0911 964 954.

Daň z nehnuteľnosti je splatná do 31.5. bežného roka, resp. do 15 dní od doručenia rozhodnutia o výške daňovej povinnosti.

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN 2/2020 (433.98 kB)


Daň za psa

Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti do 30 dní od nadobudnutia psa. V tej istej lehote zaplatí daň za zdaňovacie obdobie. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca po písomnom oznámení daňovníka, že nie je chovateľom alebo držiteľom psa.

Daň je stanovená vo výške 9,00 € za jedného psa ročne a splatná je do 31. januára.

 


Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva v KÚ obce Halič. Jedná sa o verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce - miestne komunikácie, chodníky, námestia... Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.


Daň za ubytovanie

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho prechodné ubytovanie. Výška dane je 0,70 € za každú osobu a noc.


Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar. Základom dane je počet predajných automatov. Daň je 40,00 €  za jeden predajný automat a kalendárny rok.


Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzba dane je 40,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.


Poplatky za komunálny odpad alebo drobné stavebné odpady

Množstevný zber komunálneho odpadu - sadzba 0,021 € za liter odpadu.

Ročný poplatok pre množstevný zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby (plastová kuka 120litrov, plechová kuka 110 litrov a pod. )

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli na celé eurá smerom nahor.

V rámci poplatku sa vyváža aj separovaný zber - plasty, papier, sklo, kovové obaly, použité jedlé oleje, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

Dôchodcovi nad 62 rokov samostatne žijúcemu bude vypočítaný poplatok znížený o 20 %

Občania môžu odovzdať aj drobný stavebný odpad - poplatok za uloženie odpadu je 0,05€ za kilogram odpadu.

  1x mesačne 1x mes. dôchodca 2x mesačne 2x mes. dôchodca
Plechová kuka (110litrov) 33,00 € 26,00 € 60,00 € 48,00 €
Plastová kuka (120litrov) 36,00 € 29,00 € 66,00 € 53,00 €

Všetky platby je možné realizovať v hotovosti do pokladne obce, platobnou kartou alebo prevodom na účet obce  SK5156000000006008744001 -  do poznámky uviesť druh uhrádzanej dane resp. poplatku.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Ocenenie otvorená samospráva

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 143
TÝŽDEŇ: 2469
CELKOM: 651504

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

  • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

  • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.