Obec Halič
Halič

Správa daní a poplatkov


Správa daní a poplatkov v obci Halič sa riadi

  • VZN obce Halič č. 9/2014 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Halič


Daň z nehnuteľnosti 

Občan je povinný odovzdať na Obecnom úrade v Haliči "Priznanie k dani z nehnuteľnosti", prípadne vykonať oznámenie zmien vlastníkov. Oznamovacia povinnosť je 30 dní od nadobudnutia alebo zmeny. Tlačivo je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade. Je potrebné doložiť - list vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu, prípadne rozhodnutie o dedičstve.


Daň za psa

Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti do 30 dní od nadobudnutia psa. V tej istej lehote zaplatí daň za zdaňovacie obdobie. Daňová povinnosť zaniká prvý dňom mesiaca po písomnom oznámení daňovníka, že nie je chovateľom alebo držiteľom psa.

Daň je stanovená vo výške 8,50 € za jedného psa ročne.

Po predložení očkovacieho preukazu 6,50 € za jedného psa ročne.


Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva v KÚ obce Halič. Jedná sa o verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce - miestne komunikácie, chodníky, námestia... Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.


Daň za ubytovanie

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho prechodné ubytovanie. Výška dane je 0,70 € za každú osobu a noc.


Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odpatu vydávajú tovar. Základom dane je počet predajných automatov. Daň je 40,00 €  za jeden predajný automat a kalendárny rok.


Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzba dane je 40,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.


Poplatky za komunálny odpad alebo drobné stavebné odpady

Množstevný zber komunálneho odpadu

a/ pre fyzické osoby vo výške 0,0175 € za liter odpadu
b/ pre právnické osoby vo výške 0,020 € za liter odpadu.

Ročný poplatok pre množstevný zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli na celé eurá smerom nahor.

Dôchodcom bude vypočítaný poplatok znížený o 10 %

    

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odkazy

 

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Ocenenie otvorená samospráva

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 254
TÝŽDEŇ: 1281
CELKOM: 459487

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

  • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

  • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.